zkušenosti

16
let na trhu

5000
absolventů

8
lektorů

Města

7
měst

Zkouška z praktické jízdy na motocyklu

Vedení motocyklu bez spuštěného motoru

Vedení motocyklu bez spuštěného motoru

Uchazeč sejme motocykl ze stojanu, vede jej po přímé linii po dráze délky 10 m, poté provede dostatečné „nadjetí“ a couváním umístí sebe i motocykl do obrysu vymezeného kužely (3 x 2 m). Poté uchazeč vyvede motocykl opět do původního směru a pokračuje po přímce dalších 10 m k hraničnímu kuželu. Zde postaví motocykl na hlavní (parkovací) stojan. 

Projetí zatáčky tvaru U

Projetí zatáčky tvaru U

  • Úkon spočívá v provedení obrátky o 180º při nízké rychlosti (rychleji než krokem – zkušební komisař sleduje úkon) ve vymezeném prostoru.
  • Maximální poloměr otáčky je 4 m.
  • Žadatel musí při průjezdu zatáčkou provést potřebné naklonění do středu otáčení.

Slalom při nízké rychlosti

Slalom při nízké rychlosti

Uchazeč projede slalomem rychlostí chůze (cca 4 km.h-1) při udržení rovnováhy. Rychlost udržuje vhodným ovládáním spojky, plynu a brzd.

Slalom při rychlosti 50 km.h-1

Slalom při rychlosti 50 km/h

Uchazeč se rozjede (v přímém směru, na ose kuželů) na rychlost 50 km.h-1 a poté nezměněnou rychlostí projede slalom.

Vyhnutí z přímého směru

V rychlosti 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1) musí uchazeč provést vyhnutí z přímého směru vlevo o cca 0,9 m od podélné osy dráhy. V průběhu vyhýbacího manévru nesmí uchazeč brzdit.

Brzdění s nejvýše možným zpomalením

Bržděnís nejvyšším možným zpomalením

Uchazeč se na dostatečně dlouhém úseku rozjede na rychlost 50 km.h-1 (u skupiny AM na 45 km.h-1). Po průjezdu mezi dvojicí řídících kuželů (předním kolem) začne uchazeč brzdit s největším možným zpomalením.

Stop & go

Stop & go

Žadatel provede z pomalé jízdy několikanásobné zastavení a rozjetí se. Zastavení provede celkem 4x. Při prvních dvou zastaveních se opře o zem pravou nohou, poté dvakrát levou nohou, druhá noha zůstává na opěrce. Při tomto úkonu by měl uchazeč dokázat, že náklon motocyklu na jednu nebo druhou stranu je vědomý a že má motocykl plně pod kontrolou.

Sestava manévrů prováděných při rychlosti 50 km.hod-1

Sestava manévrů prováděných při rychlosti 50 km/hod

Nejvýše tři vybrané základní jízdní úkony mohou být jednou opakovány:

  • vedení motocyklu bez spuštěného motoru
  • jízdní úkony při jízdě krokem
  • jízdní úkony při běžné rychlosti
  • manévr nouzového brzdění.

Praktická zkouška není splněna pokud uchazeč:

neprovede opakování základní úlohy jízdy bezchybně, najede na osobu, vozidlo nebo i na jiný objekt (mimo kuželu) nebo spadne.